0498 14 46 77 • info@nickdekeyser.be

WAT IS EEN EPC?


Een EnergiePrestatieCertificaat is een gedetailleerd rapport hoe energiezuinig een gebouw is. Er wordt weergegeven hoe goed er geïsoleerd werd, hoe goed het rendement van de verwarmingsinstallatie is, en er wordt advies meegegeven waar nog verbeteringen mogelijk zijn. De totaalscore wordt weergegeven via een kengetal en label, die vergeleken kan worden met andere gebouwen. Op deze manier staat u niet voor verrassingen bij het kopen of huren van een woning.

WAAROM EEN EPC?


Een EPC moet verplicht aanwezig zijn op het moment dat een woning te koop of te huur gezet wordt. Dit zorgt dat een correct beeld bekomen wordt van de energiezuinigheid van het pand. Ook om bepaalde premies of renteloze kredieten te bekomen dient een EPC opgemaakt te worden. Dit kan enkel opgesteld worden door een erkend energiedeskundige. Wij verzorgen dan ook EPC-verslagen voor particulieren, immo-kantoren, syndici, notarissen en bouwpromotoren.

Hoe gaan wij aan de slag

Wanneer u beroep doet op onze diensten, leggen we graag onze werkwijze uit voor een optimaal resultaat. Contacteer ons vrijblijvend voor meer info!

VOOR EPC’S

Het EPC start met een ingevulde aanstiplijst waarin u stavingstukken voor ons ter beschikking stelt. Via een plaatsbezoek meten we uw woning op en proberen we zoveel mogelijk isolatie vast te stellen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Zo zit isolatie bijvoorbeeld in platte daken weggewerkt zodat deze meestal niet meer vast te stellen is.

Wat ons kan helpen:
 • bouwplannen van uw woning geeft ons gedetailleerdere afmetingen
 • facturen en premie-aanvragen van isolatie geeft ons gedetailleerdere info, wat resulteert in een betere EPC-score
 • facturen van zonnepanelen en ramen geeft ons eveneens info die we anders niet kunnen vaststellen
 • gebruikshandleiding van de verwarming
 • lastenboeken beschrijven gedetailleerd hoe de woning opgebouwd is
 • Het EPB-verslag is een toegestane bron, en zorgt steevast voor een sterk EPC!

VOOR HET ASBESTATTEST

Het asbestattest begint bij de opdrachtovereenkomst waarin u ons de opdracht geeft voor de opmaak van het asbestattest. U dient dit formulier vooraf te tekenen en ons te bezorgen. Dit document geeft u een uitgebreide uitleg wat van u verwacht wordt, waarvoor u opdracht geeft en wat onderzocht zal worden. Concreet kan dit samengevat worden als:

 • er wordt een plaatsbezoek uitgevoerd waarbij we op zoek gaan naar alle mogelijke asbestverdachte materialen.
 • via onze kennis en expertise achterhalen we welke van deze materialen asbest bevatten. Asbest zit namelijk in veel materialen verwerkt: van de klassieke golf- en onderdakplaten, tot vensterbanken, imitatiemarmer, kunststof vloertegels, tegellijm, mastiek van de ramen, valse plafonds & wanden, pleisterwerk, gipsisolatie enz.
 • van materialen die verdacht zijn en we zelf niet met zekerheid kunnen vaststellen, wordt een staalafname gedaan en in het labo onderzocht
 • er is een verplichte staalafname van pleisterwerk (zowel muur als plafond) en van gips leidingisolatie, uitgezonderd als u kan aantonen dat dit na 2000 bevestigd werd

 • Wat ons kan helpen:
 • bouwplannen van uw woning geeft ons gedetailleerdere afmetingen
 • facturen geven ons info over het bouwjaar, waardoor we bepaalde asbestverdachte materialen kunnen uitsluiten (bijv. jonger dan het jaar 2000)
 • vrije toegang tot alle ruimtes zodat alles in detail onderzocht kan worden

ONZE SERVICE

Wij zorgen voor een optimaal verloop voor de opmaak van het EPC en/of asbestattest. Meer nog: wij engangeren ons om binnen de 24u na het plaatsbezoek het EPC af te leveren. Voor het asbestattest streven we ernaar om binnen de week na het plaatsbezoek dit te kunnen bezorgen. Ook achteraf kan u nog op onze diensten rekenen als er aanpassingen dienen te gebeuren of u meer informatie wenst.

"Een vlotte EPC-afhandeling, dat spaart een hoop energie"

Tarieven (incl. BTW)

EPC

Voor residentiële gebouwen: afhankelijk van type gebouw, contacteer ons gerust!
Voor commerciële gebouwen: 240 euro

Voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw:

  Vaste prijs van 125 euro + 30 euro per appartement/handelsruimte
  Indien geen bouwplan/grondplan aanwezig: + 150 euro

Elektrische keuringen

180 euro

Asbestattest

 • Kostprijs appartement: 395 euro
 • Kostprijs woning: 495 euro
 • OVAM-retributie: 50 euro
 • Kostprijs staalname en labo-analyse: 35 € per staal*
*voor pleisterwerk 2 staalafnames verplicht, voor leidingisolatie in gips minimum 1 staalafname verplicht. Bijkomende staalafnames mogelijk.

Keuring stookolietank

 • Bovengronds: 175 euro
 • Ondergronds: 205 euro